specialistai 2

Brunner židiniai-katilai

 

Brunner logo

PAGAMINTA VOKIETIJOJE

Židinių - katilų technika

Krosnis su šildoma sienuteŠildykimės bavariškai !!!

BRUNNER firma buvo viena iš pirmųjų gamintojų malkomis kūrenamoje krosnyje pritaikiusi vandens šilumokaitį. 80-aisiais metais, pritaikius tokį metodą, buvo galima tik palaikyti centrinį šildymą. Dabar, esant pageidavimui, pastačius modernias koklines krosnis ir sumontavus modernius katilų korpusus, galima pilnai apšildyti namus. ISO standartus atitinkančios degimo kameros yra BRUNNER firmos malkomis kūrenamų katilų sudėtinis elementas, užtikrinantis geriausią degimo kokybę ir sistemos veikimą didžiausiu pajėgumu, esant minimaliai oro teršalų emisijai. Visi BRUNNER firmos židiniai-katilai atitinka naujausius Federalinių nuostatų „Dėl išmetamų į atmosferą teršalų" reikalavimus, galiojančius nuo 2008 metų.

HKD degimo kameros schema

 

 

 

HKD4.1 SK su ISO degimo kamera

Uždarojoje degimo kameroje (pažymėta spalviškai) yra sukuriama iki 900°C pastovi degimo temperatūra. Tik tada degančių dujų temperatūra yra efektyviai išnaudojama.

 

Ugnis ir vanduo

Brunner David šildymo sistema

Naujuose statiniuose, kur energetinės sąnaudos nedidelės, reikalingas vis mažesnio intensyvumo apšildymas. Daug kur kyla pavojus, kad perkais pakuros kamera, nes naudojami per daug galingi šiluminiai generatoriai. Koklinių krosnių katilų įrangos pranašumas yra tas, kad šildymo krosnių įrangos parametrai pritaikomi pagal šildomų patalpų plotą. Tiesioginė perteklinė šiluma, tokia kaip karštas oras ir spinduliavimas, tokiuose katiluose virsta karštu vandeniu, kuris kaupiasi šildymui skirto vandens talpoje. Būtent todėl, kai šildomos patalpos atvėsta, koklines krosnis reikia kūrenti ne iškart. Kadangi yra įmontuota karšto vandens kaupimo sistema, galima bet kada pasinaudoti sukaupta pertekline šiluma. Perteklinės šilumos atsargų kiekis priklauso nuo to, kiek buvo sudeginta malkų vienos pakuros metu, neperšildant patalpų. Vadinasi, kuo didesnis katilas, tuo daugiau galima pakrauti į ugniakurą malkų, tokiu būdu dar ir sumažinant darbines sąnaudas. Jei katilas yra tinkamai pritaikytas šildomam plotui, ilgą laiką patalpos bus šildomos sukauptomis perteklinės šilumos atsargomis. BRUNNER firma turi tinkamą sprendimą bet kokio pastato šildymui.

 

Kaip degimo produktų skleidžiamą šilumą perima vanduo?

Šildymo su vandens kontūru schema

Degant malkoms, susidaro degimo dujos, kurių temperatūra yra maždaug 600-900°C. Degimo dujos skverbiasi per metalinius vamzdelius į taip vadinamą vandens šilumokaitį, kuris įmontuotas židinio-katilo korpuse (1). Vandeniu vėsinamos šilumai pralaidžios katilo korpuso sienos paima iš degimo dujų šilumą ir ją atvėsina. Ne tik degimo dujos, bet ir karšta pakuros kamera šildo vandenį. Kad susidarytų kuo didesnis kiekis karšto vandens, šamotinė pakuros kamera dažnai apsupama katilo korpusu (2). Šamotinė pakuros kamera šildo katilo korpuso sienas ir katile esantį vandenį. Katilo korpusas ir vandens šilumokaitis yra vienas blokas, gaminantis šildymui skirtą vandenį. Vykstant šilumos perdavimo procesams, vanduo įkaista iki 70-80°C ir subėga į buferinę talpą, o kai reikia šildo radiatorius, šildomas grindis ir sienas. Likusi degimo dujų dalis (3) gali šildyti, pavyzdžiui, koklinę sieną, kuri skleidžia patalpoje malonią šilumą.

 

Koklinių krosnių šildymo galimybės

Su įmontuotu šilumokaičiu

Šilumos paskirstymas procentais

 • Orinis / akumuliacinis – spindulinis šildymas
 • Vandens šildymo dalis iki 40%

Malkos 35-50cm ilgio

 

 

 

 

Įmontuotas šilumokaitis dažniausiai palaiko esantį centrinį šildymą. Virš židinio ugniakuro yra vandens šilumokaitis, kuris, kaip ir momentiniuose vandens šildytuvuose, surenka degimo dujų skleidžiamą šilumą ir karšto vandens pavidalu nukreipia į buferinę talpą.

 

Šildymo su vandens kontūru schemos

Siūlomi du sprendimo variantai:

 • židiniuose su įmontuotu katilo moduliu degimo dujos iš šilumokaičio patenka tiesiai į kaminą.
 • W tipo sprendimas, degimo dujos praeina pro židinio ugniakure įmontuotą vandens šilumokaitį arba per šalia esantį keraminį kaupiamąjį korpusą. Dūmų reguliavimo vožtuvu galima pasirinkti vandens arba koklinės krosnies šildymo variantus.

 

 

Katilo korpusas, kurio ugniakuras skirtas 35 cm ilgio malkoms

Šilumos paskirstymas procentais

 • Namams su šildymo poreikiu iki 6kW
 • Vandens šildymo dalis iki 60%

Malkos 35cm

 

 

 

 

Ugniakuras kaip šamotinis katilo korpusas su įmontuotu vandens šilumokaičiu, skirtas koklinių krosnių šildymui pastatuose, kurių apšildymo galingumas siekia iki 6 kW. Virš arba už katilo korpuso įmontuotas nedidelis vandens šilumokaitis, per kurį nuolatos skverbiasi degimo dujos.

Šildymo su vandens kontūru schemos

 

 • Kompaktinis B5 ir B6 katilas su nedideliu ugniakuru idealiai tinka, jei reikia pritaikyti jau turimą koklinės krosnies įrangą karšto vandens gaminimui.
 • Izoliuotas židinio katilas 62/76 su dideliu dvigubu stiklu - tai daug didesnis karšto vandens kiekis ir didžiausia stiklinė panoraminė konstrukcija.

 

 

Katilo korpusas, kurio ugniakuras skirtas 50 cm ilgio malkoms

Šilumos paskirstymas procentais

 • Namams su šildymo poreikiu iki 9kW
 • Vandens šildymo dalis iki 50-70%

Malkos 50cm

 

 

 

 

Ugniakuras kaip didelis šamotinis katilo korpusas su įmontuotu arba prijungiamu vandens šilumokaičiu, skirtas koklinių krosnių šildymui pastatuose, kurių apšildymo galingumas siekia iki 9 kW

 • HWM plonas katilo korpusas, kuris yra šildomas iš vidaus pro karštas šamotines ugniakuro plytas ir iš išorės per šalia esančią keraminę traukos sistemą. Klasikinė konvekcinė krosnis. Karšto vandens dalis sudaro maždaug 50%.
 • Kompaktinis katilas B4. Katilo korpusas su įmontuotu vandens šilumokaičiu ir valymo mechanizmu. Galima derinti su viršuje arba su šalia įmontuota kaupimo talpa arba papildomai karštu oru šildoma siena. Karšto vandens dalis sudaro maždaug 60%.
 • SK sprendimas. Dažniausiai pasirenkamas variantas, statant koklines šildymo krosnis. Izoliuotas katilo korpusas su prijungiamu galingu vandens šilumokaičiu montuojamas su šalia esančiu papildomu akumuliaciniu šildomu plotu.

Šildymo su vandens kontūru schemos

 

Židiniai su katilų moduliais (šilumokaičiais)

Šildymo su vandens kontūru schema

 

Židiniai su įmontuotais vandens šilumokaičiais

 

Klientams, kurie nori suderinti gražų optinį židinio vaizdą su gera katilų technika, buvo sukurtas specialus katilo modulis. Jame šilumokaitis montuojamas tiesiai virš židinio kapsulės ir sujungiamas su kaminu.

Karšto vandens kiekis, esantis židiniuose su katilo moduliu, palaiko maždaug 35% esamo centrinio šildymo.

Kad židinio vaizdas būtų optiškai gražus, siūloma rinktis židinio kapsules iš serijų "Romantiška ugnis" arba "Kompaktiniai židiniai". Uždegus pakurą, per didelį, paprastą stiklą į patalpą iškart sklinda šiluma. Norint, kad šiluma ne taip greitai sklistų į patalpas, galima rinktis židinio kapsulę iš serijos HKD 2 su mažesniu stiklu.

 

Židinių ugniakurai su šilumokaičiais

 

Šilumos pasiskirstymas procentais

 

Sprendimo variantas W

Klasikinė regeneracinė krosnis su pajungiama konstrukcija karštam vandeniui

Krosnis su šildoma sienute

W variantas apjungia klasikinės akumuliacinės krosnies konstrukciją su konstrukcija, skirta karšto vandens gaminimui. Šilumą gamina galingiausia židinio kapsulė, kurios ugniavietė skirta 50 cm ilgio malkoms. Vienos pakuros metu galima pakrauti iki 10 kg malkų. Katilo modulis HKD 4.1 turi labai galingą priedėlį prie katilo. Reguliuojant dūminę sklendę, įrengtą priešais kaminą, degimo dujas galima nukreipti į vandens šilumokaitį arba į keraminę traukos sistemą.

Degimo metu nuo kapsulės sklindanti šiluma tiek vienu tiek kitu būdu gerai sušildo gyvenamąsias patalpas.

Židiniai HKD-4.1 su vandens šilumokaičiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Schema šildant patalpas akumuliacinės sienutės pagalba

Šildymo schema akumuliacinės sienutės pagalba

 

 • Schema šildant patalpas katilo (šilumokaičio) pagalba

Šildymo schema vandens šilumokaičio pagalba

 

Sprendimo variantas HWM

Šilumos jėgainė namuose

Krosnis su šildoma sienute

 

HWM sprendimo variantas apjungia į vieną visumą tokias konstrukcijas kaip židinio kapsulė, katilo korpusas ir keraminė traukos sistema. Šiame sprendimo variante sąmoningai atsisakyta šilumokaičių bei dūminių sklendžių. Ar gali būti kas nors paprasčiau už tokį sprendimo variantą kaip konvekcinė krosnis su dideliu katilu.

Reikalinga šiluma sklinda iš ugniavietės, pritaikytos 50 cm ilgio malkoms ir pakurai iki 10 kg. Iš ugniavietės degimo dujos skverbiasi per abi puses į keraminę traukos sistemą kuri įrengta prie pat katilo korpuso iš išorės. Kompaktinės akumuliacinės krosnies konstrukcijos pagrindas yra katilo korpusas, šildomas ir iš ugniavietės ir per traukos sistemą Karšto vandens dalis sudaro maždaug 50%. Svarbiausias šio sprendimo privalumas yra tolygiai sklindanti šiluma.

 

Židiniai HKD-4.1 HWM su vandens šilumokaičiu

Kiti šio sprendimo privalumai:

 • konvekcinė šiluma ilgai palaiko šilumą ugniakure.
 • tolygus katilo galios pasiskirstymas ilgą laiką palaiko šilumą buferinėje talpoje.

Koklinėje krosnyje HWM modulis laisvai montuojamas ugniavietės centre. Ugniakuras turi būti tokio dydžio, kad tiesiogiai galėtų apšildyti mažiausiai apie 50% šildomo ploto.

 

 Šildymo schema vandens šilumokaičio pagalba

 

Kompaktiniai katilai B4 / B5 / B6

Idealiausias pasirinkimas krosnims su ugniaviete, pritaikyta 33 - 50 cm ilgio malkoms

Visuose kompaktiniuose katiluose šamotinėje katilo korpuso ugniavietėje įmontuotas papildomas vandens šilumokaitis, pro kurį skverbiasi degimo dujos. Papildoma reguliavimo sklendė nereikalinga. Tokia krosnis iš išorės atrodo labai kompaktiška.

Židinių ugniakurai su šilumokaičiais

 

Siūlomos dviejų skirtingų dydžių ugniavietės:

B4

Galingas ugniakuras, skirtas malkoms iki 50 cm ilgio (vienkartinė pakrova 5-10 kg). Įmontuotas valymo mechanizmas. B4 tipo katilus siūloma montuoti į koklines krosnis tose patalpose, kurioms reikalinga apšildymo galia iki 9 kW. Būtinai reikalinga viršuje arba šalia įmontuota kaupimo talpa arba papildomai karštu oru šildoma siena.

B5/B6

Kompaktinio katilo ugniavietė pritaikyta malkoms iki 35 cm ilgio (vienkartinė pakrova 3-5 kg). Šis katilas tinka jau turimos koklinės krosnies įrangos patobulinimui. Tinkamas montuoti į koklines krosnis tose patalpose, kurioms reikalinga apšildymo galia iki 6 kW:

 • B5 katilas ne toks gilus, bet aukštesnis.
 • B6 katilas gilesnis ir žemesnis.

Prie B5 katilo reikalinga papildoma apšildoma sienutė, B6 katilas gali būti tiesiogiai prijungtas prie kamino.

Visuose išvardintuose katiluose karšto vandens dalis sudaro maždaug 50-60%. Likutinė šiluma pamažu grįžta per keraminę traukos sistemą konvekcinės šilumos pavidalu į ugniakurą.

Šildymo schemos vandens šilumokaičio ir akumuliacinės sienutės pagalba

 

Šilumos pasiskirstymas procentais

 

Židinio kapsulė - katilas

Židinio liepsna šildo kaip centrinis šildymas

zidinys su silumokaiciu

Židinio kapsulė suderina židinio grožį su židinio teikiama šildymo nauda. Šamotinių plytų ugniavietė ir katilo korpusas su įmontuotu vandens šilumokaičiu suteikia galimybę išnaudoti iki 60% teikiamo šilumos kiekio. Toks šildymo būdas tinka patalpoms, kurioms reikalinga apšildymo galia iki 6 kW. Kūrenant įprastinius židinius, jau po vienos pakuros patalpos, kurioms nereikia didelių energetinių sąnaudų, perkaista. Norint sumažinti "saunos" efektą, į židinio kapsules montuojąs stumdomas dvigubas stiklinis langas. Termoizoliacinis stiklas sumažina šilumos spinduliavimą į gyvenamąsias patalpas, neuždengdamas liepsnos vaizdo. Gerai nuo išorės izoliuotas katilo korpusas sumontuotas taip, kad gamintų kuo daugiau karšto vandens šildymui.

 

 

Šildymo schema vandens šilumokaičio pagalba

 

Sprendimo variantas SK

Puikus pasirinkimas koklinių krosnių šildymui

SK sprendimo variantas taikomas koklinių krosnių šildymui pastatuose, kuriems reikalinga šildymo galia iki 9 kW. Praktikoje geriausiai pasiteisinęs variantas yra izoliuotas katilo korpusas su pajungiamu vandens šilumokaičiu. Karšto vandens dalis padidėja maždaug iki 70%. Toks sprendimas yra labiausiai tinkamas tokiuose pastatuose, kurių gyvenamasis plotas apšildomas daugiausiai tik per karšto vandens sistemas. Tokiais atvejais nėra pavojaus, kad koklinių krosnių įranga perkais. Virš šamotinio katilo korpuso ugniakuro papildomai sumontuotas labai galingas vandens šilumokaitis. Specialia reguliavimo sklende, sumontuota prieš kaminą, galima nukreipti degimo dujas per vandens šilumokaitį arba per šalia esančią talpyklą.

Židinys su šilumokaičiu

Kai katilas dirba akumuliaciniu režimu, degimo dujos, besiskverbdamos pro keraminę talpyklą, papildomai spinduliuoja šilumą.

Įjungus katilo režimą, degimo dujos skverbiasi į įmontuotą vandens šilumokaitį, kuris papildomai šildo vandenį.

Židiniai HKD-4.1 SK su vandens šilumokaičiu

 

 • Schema šildant patalpas akumuliacinės sienutės pagalba, spindulinė šiluma.

Šildymo schema akumuliacinės sienutės pagalba

 

 • Schema šildant patalpas integruoto šilumokaičio pagalba.

Šildymo schema integruoto šilumokaičio pagalba

 

Šildymo įrangos planavimo etapai

1. Etapas - Kokio galingumo šildymas reikalingas pastatui?

Tik sužinojus atsakymą į šį klausimą, galima paskaičiuoti, koks malkų kiekis bus reikalingas šildymui. Apytikriai šildymo pajėgumai nustatomi pagal šildomą gyvenamąjį plotą. Tikslūs šildymo pajėgumai skaičiuojami pagal EN 12831.

2. Etapas - Kiek malkų reikia kasdieniam šildymui?

Tik žinant kokio galingumo šildymas reikalingas, taigi žinant pastato sąnaudas, galima nustatyti ir malkų išeigą šildymui. Vienas dažniausiai pasitaikančių klausimų yra, kiek kartų per dieną reikės kūrenti koklinę krosnį?

Kai kuriems žmonėms ne problema sudeginti per dieną ir 40 kg malkų , tuo tarpu kai namuose gyvena visi dirbantys žmonės, dėl laiko stokos tai yra beveik neįmanoma. Esant lauko temperatūrai nuo -12°C iki -16°C, šildymo pajėgumai siekia 60%. Šildymo sezono metu 30-50% šildymo pajėgumų išnaudojama esant lauko temperatūrai nuo -5°C iki 5°C. Nustatant malkų išeigą, reikia atsižvelgti į temperatūrų svyravimus.

Paskaičiavus per dieną sudeginamų malkų kiekį, bus galima nuspręsti, kokios galios šildymas yra reikalingas. Visų pirma reikia atkreipti dėmesį į tai, kad rankiniu būdu kraunant ugniakurą, pastato apšildymui reikalinga galia neturi viršyti 9 kW. Daugiau šilumos galima planuoti, jei su oro kompresoriaus pagalba bus deginamos sausos medžio granulės. Skaldytų malkų ir medžio granulių deginimo viename ugniakure variantas (BRUNNER firmos medžio granulių moduliai), pakelia pastato apšildymo galios ribas iki maždaug 12 kW.

3. Etapas - Kokios metinės malkų sąnaudos?

Norint atsakyti į šį klausimą, reikia žinoti kasdienes malkų sąnaudas. Norint suplanuoti vietą, kur bus laikomos malkos, visada pravartu žinoti, koks malkų kiekis reikalingas. Skaldytos malkos turi būti sukrautos sausoje vietoje. Tą patį patartina žinoti ir planuojant vietą medžio granulių laikymui.

4. Etapas - Kaip išsirinkti tinkamą šilumos generatorių?

Renkantis šildymo įrangą labai svarbu išsirinkti tinkamą šilumos generatorių. Jis turi pagaminti užtektinai šilumos patalpų apšildymui. Norint kad šiluma tolygiai pasiskirstytų, reikia tinkamai parinkti katilą akumuliacines talpas ir konvekcinius šildymo įrenginius. Per didelis šilumos kiekis sukels „saunos" efektą.

5. Etapas - Įrangos aptarnavimo patogumas ir ekologinis suderinamumas.

Išsirinkus šilumos generatorių, reikia pasidomėti ir aptarnavimo patogumu, bei ekologiniu suderinamumu. Jei galia, reikalinga pastato šildymui, yra pvz. 6,1 kW, o vienos pakrovos kiekis 10 kg, šildymo sezono metu susidarys maždaug 400 nuodegų. Aptarnaujant įrangą rankiniu būdu, ji niekada nebus išnaudojama optimaliai. Neoptimalaus įrangos panaudojimo pasekmės yra blogi emisijos rodikliai, šilumos nuostoliai, padidėję malkų ir papildomos aptarnavimo sąnaudos. Oro padavimo įrangą įrengta katiluose, pagerina aptarnavimo patogumą ir ekologinį suderinamumą. Tik medžio granulėmis kūrenamos koklinės krosnys gali būti įrengtos su automatiniu degimu ir šildymu. Tokių krosnių trūkumas yra tas, kad jos negali būti kūrenamos malkomis. Teisingausiai būtų įrengti ugniavietę, tinkamą kūrenti abiem būdais. Tokiu atveju gali būti garantuotas dėl šilumos, net jei nebūni namuose, atostogauji, jei šilumos reikia daugiau arba jei kartais nėra noro kūrenti krosnis. Tam tinkamas sprendimas yra BRUNNER firmos medžio granulėms pritaikytas modulis. Jis jungiamas prie katilo korpuso dugno. Sraigtinio tipo sistema iš apačios pakelia į ugniakurą reikalingą kiekį granulių. Įmontuotas uždegimo mechanizmas užkuria ugnį, o oro kompresoriumi palaikomas reikalingas slėgis.

6. Etapas - Hidraulinis šildymo sistemos pajungimas.

Pajungiant šildymo techniką yra svarbūs du momentai:

 • šildymo sistemos statytojų sumontuotas vertikalaus padavimo atgalinės eigos siurblio modulis.
 • pakankamai didelė buferinę talpa.

Kūrenimo metu sušildyto vandens išeiga yra gerokai didesnė nei reikia šildymo sistemai. Buferinę talpa subalansuoja šį vandens perteklių. Talpoje renkasi karštas perteklinis vanduo, kuris sušildo patalpas iki reikalingos temperatūros tuo metu kai nekūrenama. Atsižvelgiant į poreikius, iš naujo kūrenti krosnį reikia tik po 3-8 valandų. Buferinės talpos apimtis 500-1000 litrų. Didesnės apimties talpos nėra būtinos, nes didesnėse talpose greičiau kinta vandens temperatūra, nei mažesnėse.

Skaityti 23150 kartai

Susisiekite su mumis

Vardas 
El.paštas 
Tema 
Žinutė 
Prašome įvesti simbolius
iš paveikslėlio
 
 Padėkite mums užkirsti kelią SPAMUI!
  Siųsti kopiją man
    

 

Stiksas stipriausi lietuvoje 2011 Stiksas stipriausi lietuvoje 2012 Stiksas stipriausi lietuvoje 2013

Kontaktai Info

UAB, STIKSAS
Adresas: Oslo g. 1, Vilnius, LT-04123
Telefonas: +370 5 2407277
Faksas: +370 5 2448798
El. paštas: info@stiksas.lt